Aigües de Sabadell, pionera en la reutilització d’aigua, participa junt amb centres de recerca en el projecte REGIREU

0

REGiREU, un projecte cofinançat per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, té com a principal objectiu superar les barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals a nivell mundial.

Sabadell és referent en quant a la reutilització de l’aigua per a usos no potables. L’experiència de doble xarxa al polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu-sec és pionera a l’Estat.

Aquest és el principal objectiu del projecte REGiREU en el qual participa Aigües Sabadell, juntament als centres d’investigació Eurecat-CTM, LEQUIA (Universitat de Girona), l’Institut Químic de Sarrià, la Universitat Politècnica de Catalunya i CETAQUA i altres companyies gestores del cicle de l’aigua, com Aigües de Barcelona: Desenvolupar una tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres que limiten la implementació de la regeneració de les aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització.

REGiREU, que preveu finalitzar les seves investigacions a finals de 2020, ha de generar un nou coneixement tècnic que permeti desenvolupar una nova tecnologia en el camp de la reutilització, més avantatjosa que l’actual, que ajudi a posicionar Catalunya com un dels principals proveïdors mundials de know-how en aquest sector d’activitat. En aquest sentit, Aigües Sabadell aportarà la seva experiència de depuració i reutilització d’aigua.

REGiREU inclou quatre eixos d’investigació: la recerca de nous sistemes integrats de membranes que permetin reduir les despeses econòmiques del procés; l’experimentació amb noves tecnologies d’oxidació per a l’eliminació de contaminants orgànics, la posada en marxa d’una prova pilot amb nous tractaments de regeneració innovadors i la investigació relacionada amb la qualitat i garantia sanitària.

Aquest és un dels sis projectes de la comunitat d’investigació RIS3CAT Agua, acreditada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACC1Ó i cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Sabadell fa anys que aposta per la reutilització de l’aigua. Aigües Sabadell gestiona en l’actualitat més de 25 km de xarxa d’aigua reutilitzada, que compta amb 55 punts de subministrament repartits per la ciutat

La reutilització de l’aigua: clau per tancar el cicle integral i potenciar l’economia circular
Consumim més recursos dels que la Terra renova de forma natural, cosa que esgota les reserves disponibles de matèries primeres i contamina els ecosistemes. Fins ara, la forma més comuna de produir és a partir d’un sistema lineal, d’on extraiem la matèria per fabricar nous productes, consumir-los i finalment rebutjar-los. Durant molt de temps hem actuat com si els recursos fossin infinits. Però la realitat és que els recursos són escassos i limitats.

Davant el desafiament que el canvi climàtic i l’augment demogràfic suposen per a la humanitat, l’economia circular és la millor resposta per a un creixement sostenible. L’objectiu de l’economia circular és allargar la vida dels productes i recursos perquè es mantinguin en l’economia tant temps com sigui possible i es generin així els mínims residus.

L’experiència de Sabadell

L’aigua és un recurs escàs i té un paper clau en la nostra vida. És per això que Aigües Sabadell aplica models d’economia circular a la gestió de l’aigua promovent el consum responsable en llars i indústries; convertint les dues depuradores de la ciutat en biofactories (que transformen la matèria residual de l’aigua en energia i calor); transformant en adob i compost els residus extrets al procés de depuració de l’aigua residual i reutilitzant l’aigua neta de les EDAR per a la neteja de carrers, usos industrials i el reg de parcs i jardins.

La ciutat de Sabadell fa anys que fa una aposta decidida per la reutilització de l’aigua. Aigües Sabadell gestiona en l’actualitat més de 25 km de xarxa d’aigua reutilitzada, que compta amb 55 punts de subministrament repartits per la ciutat.

Per una banda, la companyia d’aigües destina les aigües residuals, un cop depurades a les dues EDAR de Sabadell, a usos no de boca, com ara la recàrrega de camions cisterna per a la neteja de carrers, els usos recreatius o el reg de parcs i jardins.

Aigües Sabadell aplica models d’economia circular a la gestió de l’aigua; convertint les dues depuradores de la ciutat en biofactories (que transformen la matèria residual de l’aigua en energia i calor); transformant en adob i compost els residus extrets al procés de depuració de l’aigua residual i reutilitzant l’aigua no potable.

També es regeneren aigües freàtiques procedents de mines de la ciutat que, tot i no ser potables, tenen la qualitat suficient per . destinar-se a usos alternatius. La utilització de les dues aigües, d’una banda, preserva les reserves d’aigua potable i, de l’altra, permet disposar d’un recurs independent del convencional.

A més, Sabadell és un referent en la implantació d’iniciatives en el camp de la reutilització. En aquest sentit, destaca la doble xarxa de distribució d’aigua (potable i reutilitzada) del polígon de Sant Pau de Riu-sec, una experiència pionera a l’Estat que possibilita que els usos industrials i comercials presents a la zona utilitzin aigua reutilitzada, fins i tot en les cisternes de tots els lavabos dels comerços i empreses.

Al mateix polígon, just a l’entrada de la depuradora de Sabadell Riu Sec, la companyia d’aigües manté en funcionament un dispensador d’aigua regenerada, on els clients agrícoles i industrials poden subministrar-se de forma autònoma aquest tipus d’aigua per a usos no potables.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Si us plau entri el seu nom aquí